Specialistische training tot oudercoach

Zet de impact in gang binnen kwetsbare gezinnen!

De specialisatie tot oudercoach

Ouders coachen in hun ouderschap is één van de pijlers binnen GezinVoorop. Wij vinden het belangrijk dat ouders gezien worden in het hulpverleningsproces van hun kind. Juist ouders hebben ondersteuning en coaching nodig op hun eigen stuk, het ouderschap! In de specialistische training tot oudercoach leer je hoe je een ouder effectief coacht en begeleidt naar zijn of haar gewenste gedragsverandering, zodat de ouder direct resultaat ervaart op verschillende levensgebieden en natuurlijk het gezin.

Specialistische Training tot Oudercoach

Er zijn nog een beperkt aantal plekken beschikbaar.

6

Mei 2021

Wat leer je tijdens de training tot oudercoach?

In de specialistische training tot oudercoach leer je hoe je een ouder effectief coacht en begeleidt in het ouderschapsproces, waardoor er daadwerkelijk een positieve verandering plaatsvindt in het gezin, de ouder zich gesterkt voelt en vanuit die krachtige positie de uitdagingen binnen het gezin aangaat en de regie houdt.

Je leert kijken naar de ouderschapsprocessen die ‘onzichtbaar’ meespelen in ieder gesprek dat je voert met een ouder, wat je invloed als professional daarop is en hoe jij op een goede manier kunt aansluiting op de ouder. Aan de hand van het Bufferschema van Alice van der Pas laten we zien wat er op verschillende vlakken met de ouder gebeurt en hoe jij de ouder hierin kunt versterken.

Na afloop van de training heb je veel meer kennis en vertrouwen in het werken met ouders en kan je ouders ook actief laten meebewegen in de eigen processen die stagnerend zijn en doorbroken moeten worden.

Training tot oudercoach voor verbinding met ouders

Het kennen van de psychologie van ouderschap is één van de voorwaarden in het werken met ouders. Maar een even belangrijk deel is hoe we als professionals omgaan met ouders, ons beeld van goed ouderschap en onze persoonlijke triggers in het werken met ouders. Omdat ouderschap de ouder kwetsbaar maakt bij gezinsproblematiek, zal je veel weerstand tegenkomen in je werk. Boze en verdrietige ouders, ouders die niet meewerken of hun afspraken niet nakomen. Er zijn genoeg redenen voor een ouder te verzinnen om dit gedrag in te zetten. Die persoonlijke redenen en de processen daarachter is het werkgebied van jou als oudercoach, het eruit halen van de angels en samenwerking met de ouders herstellen en verbeteren.
Het is dé kunst van oudercoaches om in de verbinding met ouders te blijven en de ouders impactvol te coachen en te begeleiden. Dit betekent dat je de autonomie van de ouder vergroot, waardoor de ouder minder stress ervaart en jullie samen kunnen werken aan solide relaties die een positieve invloed hebben op het gezin. Daarvoor is het nodig dat ouders aan zichzelf werken en ruimte krijgen om te werken aan het vergroten van de reflectievaardigheden, zodat zij altijd zicht houden op het eigen handelen, maar ook de juiste taakverdeling en balans thuis kunnen creëren. Dit is de start van herstel in gezinnen.

Wat levert de training tot oudercoach jou op?

Je leert jezelf als instrument in te zetten waardoor het coachen en begeleiden van ouders je minder energie kost. Doordat de samenwerking met ouders beter verloopt en je de resultaten ziet die het ouderschap versterken en het gezinssysteem positief beïnvloeden, ervaar jij meer succesmomenten op je werk. De reden waarom je ooit met dit werk begonnen bent staat weer voorop. Jouw autonomie wordt vergroot en je veerkracht wordt versterkt. Dat is ook de energie die je uiteindelijk zal gaan overdragen aan ouders waarmee je werkt.

Voor wie is de training tot oudercoach?

De training is voor professionals en coaches die met ouders werken en zich willen specialiseren op dit vakgebied voor meer effectiviteit en impact.

Je herkent de volgende struikelblokken misschien wel:

Unieke methodiek en visie op ouderschap

Onze visie op oudercoaching hebben we vertaald in de ouderschapsmethodiek die werkelijk de invloed van ouders op het gezinssysteem positief verbetert, waardoor er duurzaam herstel in gezinnen kan plaatsvinden.

De passie en drive van GezinVoorop is dat we meer professionals en coaches opleiden in de specialisatie ouderschap, zodat er een verbeterde manier van werken en samenwerken met ouders ontstaat in het hulpverleningsproces van het kind.