Trauma Sensitieve Gezinsbegeleiding (TSG)

We zorgen samen dat thuis weer rustiger wordt en het goed gaat met elk gezinslid!

Hoe krijg ik rust in mijn gezin?

Als ouder van een kind die moeilijk of ingewikkeld gedrag vertoont is de opvoeding zwaar en stressvol. Je komt er niet meer uit en lijkt de grip op je kind of gezin volledig te verliezen. Ook kan het zijn dat je geen overzicht meer hebt in alles wat er geregeld moet worden en trekken betrokken partijen, zoals school ook aan je. Wij zijn er om jou te helpen weer overzicht te krijgen, de rust in huis terug te brengen en vooral ook ruimte voor jou als ouder en mens. We kijken samen naar de verschillende levensgebieden die stress opleveren en kijken hoe deze invloed hebben op je thuis. Ook kijken we hoe je onderling in het gezin met elkaar omgaat, wat of wie draagt bij aan het verhogen van stress en spanning en wat is er nodig om meer rust en ruimte in huis te ervaren. We gaan samen met je de uitdaging aan naar de gewenste situatie en geloven dat elk gezin vanuit autonomie mag groeien. Daarnaast gaan we ook met je kind aan de slag en bieden we tevens een speciaal programma voor thuiszitters!

Wat is Trauma Sensitieve Gezinsbegeleiding (TSG)?

Dit houdt in dat we een coachende houding naar alle gezinsleden hebben, waar we vanuit een ‘traumabril’ naar de situaties bij je thuis kijken. Waarom vanuit Trauma kijken? Omdat vanuit onze ervaring Trauma iets is wat je opslaat in je hele systeem van zijn. Trauma is een wond in jezelf, die ervoor zorgt dat he heel veel vanuit een ‘beschermingsmodus’ handelt naar de buitenwereld. Er is in gezinnen met Trauma veel sprake van copingsmechanismen die een gezonde relatie en het op en goede wijze omgaan met conflicten in de weg staan. Dit is de reden waarom patronen zich blijven herhalen, vaak generaties lang. Je ziet ook vaak dat wat de ouder is overkomen, het kind ook overkomt. Dit is waarom het zo belangrijk is dat de ouder de eigen stenen op de weg gaat opruimen, zodat de kinderen er niet overheen vallen. Met jezelf aan de slag als ouder, betekent ruimte in je gezin maken voor de kinderen. Het is een onzichtbare dynamiek die snel gezond kan worden, wanneer wonden op de juiste wijze worden aangepakt in het Hier en Nu. We geloven dat we hierdoor ook minder kinderen blootstellen aan een uithuisplaatsing.

Deze Intensievere Ambulante Gezinsbegeleiding inclusief ouderschapscoaching met specialistische kennis over autisme, aanverwante gedragsproblematiek en trauma vindt thuis plaats, in de eigen omgeving of bij ons op kantoor.

TSG: Multidisciplinair team

GezinVoorop werkt met een multi-disciplinair team. Dit betekent dat we verschillende specialisaties in huis hebben, maar ook samenwerken met diverse borgpartijen waardoor we sneller kunnen handelen indien behandeling of therapie nodig is. 

Ieder gezin is anders, elk mens is uniek en ook de samenstelling in een huis. We zien dat jeugdigen en hun ouders vaak enorm veel veerkracht en overlevingsskills hebben opgebouwd. Ze houden zich staande op een wijze die nu helpend is. Hoe mooi is het als de perspectieven van de gezinsleden worden vergroot. Dit kan alleen als er een klik is en de hulpverlener met de juiste kennis, expertise en menselijk karakter aansluit.

Wij investeren in gezinnen en we krijgen er enorm veel liefde voor terug!

1

Ouderschapscoach

We begeleiden de ouders apart in hun eigen weg naar herstel en (mentale) gezondheid. We bieden binnen onze samenwerkingspartners  systeemtherapie, paardencaching en binnenkort ook TRE.

2

Kind- en jongerenbegeleider

Ieder kind of jongere heeft een eigen begeleider die mee gaat op alle levensgebieden waar de uitdaging ligt. Er wordt samen toegewerkt aan het vergroten van ‘veilig voelen’, vertrouwen ervaren, vrijheid vergroten en in verbinding met de ander kunnen gaan. Emotie regulatie en omgaan met stress staan centraal. #lichaamsgericht #bokstherapie #samengroeien

3

Training

We bieden SKJ geregistreerde training op het gebied van Ouderschap en Trauma aan professionals. Daarnaast hebben we een oudermodule voor ouders ontwikkelt om met het eigen rugzakje aan de slag te gaan. Ook bieden we verschillende trainingen aan ouders, verzorgers of andere opvoeders.

Ons stappenplan

Hoe werkt GezinVoorop?

We proberen zo laagdrempelig mogelijk te zijn voor de gezinnen. Dit betekent dat iedereen ons vrijblijvend kan bellen voor hulp of informatie.

Stap 1

Stap 2

Stap 3

Stap 4

Specialistische logeerbegeleiding

Dit is een vorm van logeren waarbij de jeugdige bij een professional logeert. We doen dit om meer ruimte en rust thuis bij het gezin te creëren. Zowel de jeugdige komt tot rust, als de ouder kan even uitademen. Onze ervaring is dat dit helpend kan zijn wanneer het gezin vaak te maken heeft met crisis en pieken in gedrag van het kind. 

Specialistische Logeerbegeleiding is een trauma sensitieve dienst. Juist omdat we weten dat de ‘opvoedersrol’ een belangrijke functie 


De ambulante begeleider fungeert als mede-hechtingsfiguur en blijft dicht bij je kind. Door het vertrouwen wat er ontstaat kan de ambulante begeleider je kind in huis opnemen. Tijdens de specialistische logeerbegeleiding is er veel liefde, geduld en verbinding. Het gevoel van veiligheid groeit. Er ontstaat basisrust in zowel het gezin als bij het kind. Dit vergroot de kans van slagen bij eventuele behandeling die geboden wordt.

De specialistische logeerbegeleiding is onderdeel van de Trauma Sensitieve Gezinsbegeleiding. Als team creëren we een holding environment rondt het gezin.