Trauma Sensitieve Gezinsbegeleiding (TSG)

Voor gezinnen met complexe problematieK

Hoe krijg ik rust in mijn gezin?

Als ouder van een kind met gedragsproblematiek kan de opvoeding zwaar en stressvol zijn. Je komt er niet meer uit en lijkt de grip op je kind of gezin volledig te verliezen. Wij zijn er om jou te helpen de basisrust weer terug te brengen in je gezin. We kijken samen naar gezinsdynamieken in huis, stressfactoren in het gezin, overprikkeling en communicatie. En samen gaan we de uitdaging aan naar het gewenste veranderproces.

Bij GezinVoorop bieden we Trauma Sensitieve Gezinsbegeleiding (TSG) aan gezinnen waarbij er dreiging is van uithuisplaatsing van een kind en/of de veiligheid onvoldoende geborgd is. De Intensieve Ambulante Gezinsbegeleiding inclusief ouderschapscoaching met specialistische kennis over autisme, aanverwante gedragsproblematiek en trauma vindt thuis plaats, in de eigen omgeving.

TSG: Multidisciplinair team

GezinVoorop biedt Trauma Sensitieve Gezinsbegeleiding voor gezinnen die te maken hebben met complexe problematiek, zowel in het gezin als in andere levensgebieden.

GezinVoorop werkt met een multidisciplinair team waarin ieder een eigen specialisme heeft. Naast coaching op ouderschap en individuele eindbegeleiding, is er ook een systeemtherapeut betrokken die ambulant werkt en orthopedagoog en supervisor.

1

Ouderschapscoach

Gespecialiseerd in trauma, autisme en gezinsdynamieken

2

Kind- en jongerenbegeleider

Gespecialiseerd in emotieregulatie, vertrouwen, gevoel van veiligheid, zelfbeeld en zelfredzaamheid

3

Systeemtherapeut

Gespecialiseerd in interactie patronen, herstel van gezinsproblematiek

Ons stappenplan

TSG: Hoe werken wij?

Onze gezinstrajecten zijn langdurig van aard, minimaal 1 jaar. We trachten bij gezinnen met complexe problematiek en trauma een vorm van levensloopbegeleiding te bieden.

Stap 1

Stap 2

Stap 3

Stap 4

Stap 5

Stap 6

Stap 7

Trauma Sensitieve Gezinsbegeleiding: Specialistische logeerbegeleiding

Bij specialistische logeerbegeleiding slaapt je kind bij zijn ambulante begeleider die hiervoor is opgeleid. Dit kan voor zowel een korte als langere periode voor een aantal dagen in de week, zodat er thuis meer basisrust ontstaat.
De ambulante begeleider fungeert als hechtingsfiguur en blijft dicht bij je kind. Door het vertrouwen wat er ontstaat kan de ambulante begeleider je kind in huis opnemen. Tijdens de specialistische logeerbegeleiding is er veel liefde, geduld en verbinding. Het gevoel van veiligheid groeit. Er ontstaat basisrust in zowel het gezin als bij het kind. Dit vergroot de kans van slagen bij eventuele behandeling die geboden wordt.

De specialistische logeerbegeleiding is onderdeel van de Trauma Sensitieve Gezinsbegeleiding. Als team creëren we een holding environment rondt het gezin.