Inhoud specialistische training 'Ouderschapscoaching'

Leer hoe jij ouders begeleidt in een veranderproces

Introductie training 'Ouderschapscoaching'

In deze specialistische training ‘Ouderschapscoaching’ bouw je aan je kennis over de psychologie van ouderschap en leer je hoe je ouders op een impactvolle wijze kunt coachen aan de hand van de ouderschapsmethodiek. Kennis over ouderschap, ouderschapsgroei en complexe ouderproblematiek is waar we de focus op leggen.

We belichten de aspecten en processen van de ouder in zijn of haar ouderschap met betrekking tot de opvoeding, de eigen waarden en normen, het rugzakje van de ouder en de kwetsbaarheid die daarmee gepaard gaat. Je leert hoe je het wereldbeeld van de ouder onderzoekt en tegelijkertijd de brug slaat naar ouderschap en opvoeding. We maken onderscheid tussen het individuele welzijn van de ouder en het welzijn gezinsbreed.

Module 1

De psychologie van ouderschap

Je maakt kennis met de key elementen van coaching op ouderschap. We onderzoeken hoe jij er nu in staat en wat helpt om vanuit het ouderperspectief aan te sluiten bij de ouder. Je maakt kennis met de ouderschapsmethodiek die als rode draad door de gehele training zal lopen en leert deze toe te passen aan de hand van 4 pijlers. We gaan ook direct aan de slag met de praktijk van de ouder en jouw rol als coach.

Module 2

Ouderschapscoaching, een duik naar binnen

We nemen een duik naar binnen. Eerst jij, dan de rest. Met ouders werken vraagt namelijk veel van jezelf. Het is dan ook belangrijk dat jij voldoende reflecteert op je eigen handelen en tegelijkertijd bewust bent van wat er met de ouder gebeurt. Doormiddel van supervisie ga je kijken naar je eigen stuk, waarden en identiteit aan de hand van de 4 pijlers die in je POP terugkomen. Je kunt een ouder geen groter cadeau geven dan een authentieke en autonome ouderschapscoach. Het veranderproces wat je met de ouder ingaat vraagt dit namelijk. De ouder heeft het nodig dat jouw basis voldoende is om de verbinding te maken. En daarin ben jij het grootste voorbeeld.

Module 3

Het theoretische model van Alice van der Pas versus de ouderschapsmethodiek

Als coach leer je werken met het denkschema van Alice van der Pas. We hebben dit schema zo uitgewerkt dat het voor de jou heel duidelijk wordt waar de ouderschapsprocessen zich bevinden binnen het schema en hoe je daar heel scherp op kan aansluiten om daadwerkelijk een verandering te starten bij de ouder. Door middel van de ouderschapsmethodiek pas je het denkschema toe in je sessies met de ouder. Je zult merken dat de verdieping die nodig is voor de ouder om te handelen vanuit kracht en regie vanzelf zal gaan door op deze manier ouderschapscoaching in te zetten. De ouder zal voldoende ruimte en autonomie ervaren om aan de slag te gaan.

Module 4

De praktijk van ouderschapscoaching

Hoe jij een ouder welkom heet en hoe de ouder jou welkom heet is heel belangrijk. Het vormt de basis voor jullie samenwerking. We gaan hier dan ook in onderzoeken wat werkt en wat juist niet. Verder gaan we dieper in op onderwerpen die het ouderproces sterk beïnvloeden en kijken we wederom vanuit onszelf als ouderschapscoach naar de manier van werken die van ons verwacht wordt. Hoe gaan we om met al die protocollen en hoe kunnen we onze communicatie met collega’s, derden of in multidisciplinaire overleggen verbeteren?

Module 5

Afronding en certificaat-uitreiking

Na een geslaagde afronding en presentatie ontvang je het certificaat ‘Specialisatie Ouderschapscoaching’ en ben je officieel expert in ouderschap! Je wordt opgenomen in het register en krijgt een plekje op de website. Daarnaast zullen we vanuit de online ouderschapsacademy actief doorverwijzen voor coaching aan ouders.

Kosten training

De gehele training kost €975 vrijgesteld van btw. De prijs is inclusief  lesmateriaal, alsmede lunch tijdens de fysieke training. Supervisie is niet bij de prijs inbegrepen en kost €105,00 per sessie. Voor de training is 1 supervisie moment verplicht.

Specialistische Training 'Ouderschapscoaching'

Start 29 februari in Rotterdam!

29

Februari